Planeringen inför det största fastighetsprojektet på länge i kommunen fortskrider. Under slutet av året är planen att de första spadtagen av det nya bostadsområdet Gårdsjö strand ska börja.

Hösten 2019 utlyste Flens kommun en markanvisnings­ tävling. Tävlingen syftade till att få fram ett stadsbyggnads­ mässigt väl gestaltat förslag till utformning av erbostads­ hus, radhus, kedjehus och äldreboende vid stranden till Gårdsjön i Flen. Vinnare av tävlingen blev företaget Svea­fastigheter.

– Vi är ett fastighetsbolag som är verksamma i hela Mälardalen med fokus på att bygga hållbart boende. När möjligheten att få delta i markanvisningstävlingen här i Flen kom så nappade vi direkt. Att vi vann känns jättekul och vi satsar stort i samverkan med kommunen på projektet. Kommunen har varit fantastisk och jobbat mycket snabbt med detaljplanen. De har varit mycket hjälpsamma och till­ mötesgående under hela processen, säger Suzan Amin pro­ jektchef Sveafastigheter.

I ett första skede byggs cirka 50 lägenheter och LSS­ boende tillsammans med vårdboendet med 70 lägenheter inklusive gemensamhetsytor. Totalt handlar det om ett bygge om 250 – 300 hyreslägenheter. En upphandlingsprocess för byggnationen är på gång och målet är att starta bygget innan årsskiftet eller i början på 2023.

– Det känns kul att få börja det praktiska arbetet inom kort. Vi är ju också med på mässan här den 23 april så har man frågor om Gårdsjö strand är det bara att komma till vår monter, säger Suzan.

Illustration – White Arkitekter