Mässprogrammet 2020 presenteras i närmare anslutning till mässa